Eggersmann leverer et bredt sortiment av müsli og pelletsfôr. De legger vekt på individuell fôring, slik at hver hest dekker sine behov. De arbeider under det strengeste kontroll og sertifiseringssystem, GMP+. Dette betyr kvalitetskontroll og dokumentasjon av hele produksjonsprosessen, fra råmateriale til ferdig produkt.